Ana sayfa » YABANCI BAYRAKLI YAT, TEKNE, KOTRA VE GEZİNTİ GEMİLERİNİN TÜRK BAYRAĞI’NA GEÇİŞİ

YABANCI BAYRAKLI YAT, TEKNE, KOTRA VE GEZİNTİ GEMİLERİNİN TÜRK BAYRAĞI’NA GEÇİŞİ

Kapsama giren deniz taşıtları nelerdir?

27/1/2017 tarihinden önce iktisap edildiğini ve bayrağını taşıdığı ülke kayıtlarında olduğunu gösterir belge,

Bayrağını taşıdığı ülkenin kaydından terkin edildiğine dair belgenin başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde getirileceğine ilişkin taahhüt,

Teknenin adına kayıt edileceği kişi gerçek kişi ise T.C. kimlik numarası, tüzel kişi ise; imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, vergi numarası,

İnternet üzerinden gemi isim başvurusunun yapılması, (Liman Başkanlığı’nda yapılabilir.)

Bağlama kütüğüne kayıt için ruhsatname harcının veya ücretinin yatırıldığına dair belge,

Gemi siciline kayıt edilecek teknelerin ulusal mevzuata göre ölçümünün yapılması,

Diğer Hususlar Nelerdir?”

Kayıt, tescil ve gümrük işlemleri nelerdir?

Uygulamanın yürürlüğe giriş tarih nedir?

Yabancı Bayraktan Türk Bayrağına Geçişin Avantajları Nelerdir

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yurtdışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8901.10.10.00.11 ve 8901.10.90.00.11 numaralarında yer alan mallar ile 89.03 tarife pozisyonunda yer alan mallardan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin, Türkiye’deki gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz olarak intikali veraset ve intikal vergisinden; bunların Türkiye’ye ithali ile kayıt ve tesciline ilişkin iş ve işlemler, 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifede yer alan bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden alınacak harçlar hariç olmak üzere, gümrük vergisi dâhil her türlü vergi, resim, harç, fon ve paylardan müstesnadır.

Birinci fıkra kapsamına giren gemi, yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin, Türkiye’ye ithali veya kayıt ve tescili öncesi dönemlere ilişkin olarak, bunları Türkiye’ye ithal edenler veya adlarına kayıt ve tescil ettirenler hakkında, bunların ediniminden kaynaklı vergi incelemesi veya tarhiyat yapılmaz, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir, tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez.

Türk Bayrağına geçiş için gerekli evraklar nelerdir?

Taahhütname (Pdf)

Yat Demirbaş Listesi Beyanı (Pdf)

Certificate of Registry ve Deniz Taşıtı Faturası

Apostile

Kimlik Fotokopisi veya Tüzel Kişilik Evrakları ( imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, vergi numarası)

Bağlama kütüğüne kayıt için ruhsatname harcı ödeme makbuzu (Alt satırda belirtilmiştir)

Bağlama kütüğüne kayıt için ruhsatname bedeli ödeme makbuzu

Tekne Fotoğrafları ( Teknenin tam olarak görüldüğü dört taraftan ismi yazılı çekilmiş fotoğrafı (1 yıl içinde ) ( Ölçüm Talebi İsteniyorsa Ruhsatname Teslimi öncesi )

Vekaletname ( Başkası adına hareket edilecekse )

Harç Tutar Listesi (2017 Yılı için

5 metreden 8,99 metreye kadar olanlardan – 406,70 TL

9 metreden 11,99 metreye kadar olanlardan – 813,70 TL

12 metreden 19,99 metreye kadar olanlardan – 1.627,65 TL

20 metreden 29,99 metreye kadar olanlardan – 3.255,60 TL

30 metre ve üzerinde olanlardan alınır. – 6.511,60 TL

Gümrükte Hangi İşlemler Yapılmalıdır ?”

Gümrük İşlemleri Sonrası Nelere Dikkat Etmeliyim?

Uyarı ve Önerilerimiz

İlgili Mevzuat

Hesaplayalım

Uzman kişilerden oluşan SMMM Ekibimiz ile irtibata geçmek için iletişim butonunu kullanabilir yada sağ alt köşedeki butondan Canlı Destek alabilirsiniz. ulaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.